Inställning av värmepumpar

Kondensering i en värmepump innebär att kondensorn i värmepumpen för över värmen till vattnet. Kondensering kan man antingen ha fast eller flytande inställt.

Fast kondensering har man om värmepumpen ska jobba mot en ackumulatortank. Detta är vanligt när man har en ved- eller oljepanna tillsammans med en värmepump. Denna inställning innebär att värmepumpen jobbar med ett fast inställt värde året runt.

Flytande kondensering väljer man om värmepumpen ska jobba direkt mot värmesystemet. Detta innebär att värmepumpen anpassar husets värmebehov efter en inställd värmekurva.

För att spara energi är det därför viktigt att ha rätt kondensering inställd i värmepumpen!


Våra tjänster

Felsökning av värmepumpar

 När det larmar för högt eller lågt tryck kan det vara expansionsventilen som inte fungerar. Ventilen har som funktion att reglera flödet av köldmedium i en värmepump.

– För att kontrollera en expansionsventil måste man vara certifierad kyltekniker. Det man gör är att koppla upp ett manometerställ på kylkretsen och då ser man om det är rätt flöde genom ventilen.

– Tänk på att alltid ha rätt fyllnadsmängd av köldmedium i värmepumpen. Är det för lite så öppnar och stänger ventilen ofta och då slits den ut i förtid. Är det för mycket köldmedium så får ventilen jobba mot för högt motstånd och då kan den också slitas ut i förtid. Om man behöver fylla på köldmedium och det är en blend så ska man alltid tömma hela köldmediemängden och fylla på med nytt köldmedium. Detta är viktigt för att få rätt mängd på de olika substanserna och därmed rätt verkningsgrad.

– För att expansionsventilen ska fungera optimalt ska man alltid placerar bulben på förångarröret enligt tillverkarens anvisningar.


Våra tjänster

Har du fastighetsvärmepumpar i din verksamhet?

Vi jobbar just nu med ett antal värmepumpar åt en stor fastighetsägare. Dessa fastighetsvärmepumpar har ett värde på cirka 1 500 000:- och vi kommer att med våra åtgärder förlänga livslängden på dessa värmepumpar med allt ifrån 1-10 år. Detta innebär att för varje som år som går kan fastighetsägaren fondera pengar inför nästa investering.

Några av dessa värmepumpar har R404A som köldmedium. Dessa värmepumpar kommer hur som helst att behövas bytas ut eftersom detta köldmedium håller på att fasas ut. Därför är det extra viktigt att dessa värmepumpar håller så länge som möjligt så att fastighetsägaren kan budgetera för dessa nyinvesteringar.

Hur ser det ut i din verksamhet? Har du också fastighetsvärmepumpar som du vill ska hålla så länge som möjligt?


Våra tjänster

Några larm i en värmepump…

Högt tryck
– Dåligt vattenflöde genom värmeväxlaren.
– Igensatt smutsfilter.
– Trasig cirkulationspump.

Lågt tryck
– Köldmedieläckage.
– Fel på lågtryckspressostat.
– Fel koncentration på köldbärarvätska.

Det här är bara några saker som en värmepump i ett vattenburet värmesystem kan larma för. Därför är det viktigt att inte bara återställa larmen. T.ex. om det är dåligt flöde genom växlaren så får värmepumpen jobba mycket hårdare och då minskar livslängden. Är det fel koncentration på köldbärarvätskan så kan värmeväxlaren frysa.

Sist men inte minst är det viktigt att dokumentera så den som kommer efter vet vad som är gjort!


Våra tjänster

Så här kan det gå det till…

 Fall 1: Fastighetsvärmepump på 28 kW med två kompressorer. Den ena kompressorn är avstängd för att den är elektriskt felkopplad och ingen har tagit reda på hur man ska koppla den rätt.

Fall 2: Fastighetsvärmepump på 17 kW som larmar på högt tryck. Teknikern som kontroller larmet vet inte varför det larmar och återställer bara larmet. Felet är att filtret till värmebäraren är igensatt.

Fall 3: Fastighetsvärmepump på 40 kW som larmar på motorskyddet. Vid felsökning upptäcktes att det var brist på i olja i kompressorn.


Våra tjänster

Har du koll på vad som ingår i era avtal?

Pratade med en kollega härom dagen som också jobbar med förbyggande underhåll i fastigheter. Han hade fått ett nytt avtal där han skulle gå igenom ett antal fastigheter. När han hade gjort färdigt hela inspektionen och återrapporterar så säger chefen:

– Så där mycket kan vi inte göra för då går inte avtalet ihop.

Det visades att företaget som hade haft avtalet innan hade inte gjort det som de skulle göra och därför var underhållet eftersatt. Kontentan av detta blir att kunden betalar men de får inte det de betalar för. För att ett företag ska få ett avtal så måste de hålla ett lågt pris och då får det inte vara några extra kostnader.

Har du koll på vad som ingår i era avtal?


Våra tjänster

Vem är viktigast i ditt företag?

Innan vi ändrade inriktning på vår verksamhet så sålde och installerade vi värmepumpar till villaägare. Under dessa år var den ständiga frågan om det var priset som var den avgörande faktorn om kunden valde vår offert eller inte. Det blev aldrig någon ordentlig undersökning gjord på detta men vi har funderat mycket på hur mycket priset spelar in för kunden.

Det finns en undersökning från Rockefeller institute/Tarp Studies som säger att kunden byter leverantör av olika anledningar och den största anledningen är ett bristande intresse från leverantören.

  • Leverantören har upphört – 4%.
  • Konkurrenternas bearbetning – 5%.
  • Lägre pris från annan leverantör – 9%.
  • Fick inte vad vi önskade – 14%.
  • Bristande intresse från leverantören – 68%.

Kort sagt så jobbar vi efter ett enkelt konceptet som innebär att vi alltid tar hand om våra kunder och vi löser deras problem. När du vänder dig till oss så vill vi att du ska känna att du har gjort en bra affär helt enkelt!

Vem är viktigast i ditt företag?


Våra tjänster

Veckans roadtrip

Måndag. Möte med nya återförsäljare i Göteborg för vår produkt AquaHeatClean. Vill du också bli återförsäljare?

Tisdag. Presentation av AquaHeatClean för HSB i Göteborg och Vårgårda Bostäder. Tack för ert förtroende!

Onsdag. Felsökning av en fastighetsvärmepump i Norrköping. Mycket är gjort av andra företag men det funkar ändå inte.

Torsdag. Reparation av fördelningsbrunn till jordvärme. Garantin har gått ut så det var bara att kavla upp ärmarna och lösa problemet själv.

Fredag. Efterkontroll av bergvärmepump hos Brf Sprängskottet i Stockholm. Nu fungerar värmesystemet som det ska!

Behöver du också ha hjälp?


Våra tjänster

Hur vet man om en värmepump fungerar?

Så länge det är varmt och det finns varmvatten så fungerar det tänker väl de flesta. Men det kanske är en sanning med modifikation. Att det fungerar säger ingenting hur effektiv värmepumpen är och om hur nära ett driftstopp det är.

Vilka komponenter är då de mest kritiska i ett vattenburet värmesystem med värmepump? Här kommer några saker du behöver hålla koll på.

– Cirkulationspumpar. Lyssna efter skrapljud och känn på pumphuset. Är det skrapljud och / eller att pumphuset är varmare än värmeröret bör du byta pumpen omgående.

– Faserna i kompressorn. Det bör inte överstiga 10 % mellan faserna.

– Rätt mängd och koncentration av köldbärarvätska. Detta för att förhindra frysskador.


Våra tjänster

Rengöring av värmesystem

                                                                 

Behövs det verkligen en kontinuerlig rengöring av ett vattenburet värmesystem? Ja den frågan har vi fått många gånger och som vi ser det består problematiken med magnetit i vattenburna värmesystem av tre delar.

  1. Hårdhetsgraden på vattnet är ett mått på hur mycket kalk som finns i vattnet. Vid temperaturer över 80 grader omvandlas kalk till kalciumkarbonat och det sätter igen värmeväxlare, rör, pumpar och ventiler.
  2. Syret i vattnet reagerar med metallerna i ett värmesystem som i sin tur förenas med de naturligt förekommande mineralerna som finns i vårt vatten. Det är denna process som bildar magnetit och skapar en beläggning som gör att värmeöverföringen försämras i ett värmesystem. Magnetiten förstör även pumpar och ventiler.
  3. Blandmaterial såsom metall, plaster, olika legeringar gör så att ett värmesystem inte är diffusionstätt. Detta gör så att syrehalten ökar i vattnet och därför är punkt 2 en ständigt pågående process. Därför anser vi att man bör ha en kontinuerlig rengöring av ett vattenburet värmesystem.

Som lösning på detta problem så erbjuder vi dig vår produkt AquaHeatClean som löser upp det som sitter fast och ser till att smutsen inte fastnar i systemet. Produkten installeras alltid tillsammans med ett magnetitfilter med magnet. Detta filter tar tar upp det som frigörs av rengöringen och det ska alltid vara ett filter för fullföde med eller utan cyklonfunktion.


Våra tjänster