Dokumentation värmepump

När en värmepump, både villa och fastighet, är installerad så ska det följa med ett antal dokument. Anledningen till att jag tar upp detta är att många av de värmepumparna som jag har gjort statuskontroll på den senaste tiden som har bristfällig eller saknar helt dokumentation.

Här kommer därför en lista på dokument som ska finnas när installationen är färdig.

 1. Anmälan till kommunen. Är det en bergvärmepump så ska det göras anmälas till kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att göra detta men vanligtvis är det installatören som hjälper till med ansökningen.
 2. Igångkörningsprotokoll. I detta protokoll står det vilka inställningar som värmepumpen startade med.
 3. Provtryckning – och brunnsprotokoll. På detta dokument ska det stå antal borrhål, hur djupa de är, att de är injusterade samt att kollektorslangen är provtryckt med vatten eller luft.
 4. Teknisk manual. Den är bra att ha vid felsökning för att t.ex. se vad felkoderna betyder.
 5. Användarinstruktion. Genom att du får både muntlig och skriftlig instruktioner så vet du hur du ska sköta anläggningen.
 6. Köldmedium. Värmepumpen ska märkas upp vilket köldmedium den har, mängd och om aggregatet omfattas av F-gasförordningen.
 7. Köldbärarvätska. Är det en bergvärmepump så ska det märkas upp vilken typ av vätska det är, mängd och koncentration. 

Våra tjänster

  Vill du veta hur vi tänker?

  När vi gör statuskontroller på fastighetsvärmepumpar eller undercentraler med fjärrvärme så uppstår en situation där många gynnas och hjulen rullar. Så här tänker vi.

  Vi utgår alltid ifrån den befintliga utrustningen som finns i en undercentral och lämnar åtgärdsförslag utifrån den. Dessa åtgärdsförslag kan handla om allt ifrån att byta cirkulationspumpar och säkerhetsventiler till hur du kan spara energi.

  • Detta tankesätt innebär först och främst att du får säkra och effektiva värmesystem.
  • Vi och våra samarbetspartners får arbete och på så vis kan vi behålla våra anställda.
  • Våra leverantörer kan sälja sina produkter och fortsätta sin verksamhet.

  Sist men inte minst gör vi ett miljöarbete och sparar på våra gemensamma resurser. Vi gillar verkligen det här tankesättet. Vad tycker du?

  Kontakta oss så hjälper vi dig att få säkra och effektiva värmesystem!


  Våra tjänster

   Vet du om du är en operatör?

   Vi får en del samtal från fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har värmepumpar men som inte vet om att de är en så kallad operatör. Att vara operatör i egenskap av ägare av en värmepump innebär är att man enligt lag måste följa F-gasförordningen.

   • Läckage av köldmedium påverkar växthuseffekten.
   • Läckage av köldmedium påverkar funktionen på värmepumpen.
   • Läckage av köldmedium påverkar livslängden på värmepumpen.

   Så har du värmepumpar med 5 ton CO2e eller mer så ska värmepumparna ha en periodisk läckagekontroll. För hermetiskt slutna system är det 10 ton CO2e som gäller. Är det 14 ton eller mer CO2e ska en årsrapport skickas in till kommunen senast 31/3 varje år.

   Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med era värmepumpar!


   Våra tjänster

    Temperaturer värmesystem

    Styr- och reglerutrustningar kan innehålla väldigt många inställningar och funktioner. Frågan är om det verkligen behövs så avancerade utrustningar för alla fastigheter? Javisst för stora fastigheter men för mindre fastigheter kan det räcka med en enklare styr- och regler så att de som sköta fastigheten kan kontrollera inställningarna med jämna mellanrum.

    Här kommer några inställningar som är bra att hålla koll på. Har du koll på detta så kommer du långt!

    Maxtemperatur
    Genom att ställa in denna temperatur så förhindras övertemperatur i radiatorkretsen. Det kluriga med maxtemperatur är att även om man brassar på så kan det vara andra faktorer som gör att det inte går ut tillräckligt med värme. Vill man spara energi så är denna parameter viktig att hålla koll på.

    Mintemperatur
    Denna temperatur är viktig att ställa in för att värmesystemet inte ska frysa. Om man t.ex. ställer in mintemperatur på 20 grader så går det alltid ut minimum 20 grader till radiatorkretsen förutom vid sommarstopp.

    Värmekurva
    En värmekurva innebär att det skickas en viss temperatur vid en viss utomhustemperatur. T.ex. så har en värmepump fabriksinställningar när den levereras och därför är det viktigt att ställa in värmekurvan för den aktuella fastigheten.

    Sommarstopp
    Detta innebär att temperaturen för stopp av värmeproduktion ställs in på cirka 18 grader och då går det inte ut någon värme till radiatorkretsen. Det som då är viktigt är att cirkulationspumpen är inställd på motionskörning en gång per dygn så att den inte fastnar.

    Varmvattentemperatur
    I stillastående vatten ska vattentemperaturen vara minst 60 grader och för VVC ska det vara minst 50 grader för att undvika legionella. Denna kontroll är mycket viktig att ha med när ett värmesystem ronderas!


    Våra tjänster

     God fortsättning

     Vi önskar dig en god fortsättning på det nya året med den tänkvärda dikten av Tage Danielsson.

     ”Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist, eller rent av folkpartist, måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat. Alla -ismer där vi stannat är sekunda inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.”


     Våra tjänster

      Inställning av värmepumpar

      Kondensering i en värmepump innebär att kondensorn i värmepumpen för över värmen till vattnet. Kondensering kan man antingen ha fast eller flytande inställt.

      Fast kondensering har man om värmepumpen ska jobba mot en ackumulatortank. Detta är vanligt när man har en ved- eller oljepanna tillsammans med en värmepump. Denna inställning innebär att värmepumpen jobbar med ett fast inställt värde året runt.

      Flytande kondensering väljer man om värmepumpen ska jobba direkt mot värmesystemet. Detta innebär att värmepumpen anpassar husets värmebehov efter en inställd värmekurva.

      För att spara energi är det därför viktigt att ha rätt kondensering inställd i värmepumpen!


      Våra tjänster

       Felsökning av värmepumpar

        När det larmar för högt eller lågt tryck kan det vara expansionsventilen som inte fungerar. Ventilen har som funktion att reglera flödet av köldmedium i en värmepump.

       – För att kontrollera en expansionsventil måste man vara certifierad kyltekniker. Det man gör är att koppla upp ett manometerställ på kylkretsen och då ser man om det är rätt flöde genom ventilen.

       – Tänk på att alltid ha rätt fyllnadsmängd av köldmedium i värmepumpen. Är det för lite så öppnar och stänger ventilen ofta och då slits den ut i förtid. Är det för mycket köldmedium så får ventilen jobba mot för högt motstånd och då kan den också slitas ut i förtid. Om man behöver fylla på köldmedium och det är en blend så ska man alltid tömma hela köldmediemängden och fylla på med nytt köldmedium. Detta är viktigt för att få rätt mängd på de olika substanserna och därmed rätt verkningsgrad.

       – För att expansionsventilen ska fungera optimalt ska man alltid placerar bulben på förångarröret enligt tillverkarens anvisningar.


       Våra tjänster

        Har du fastighetsvärmepumpar i din verksamhet?

        Vi jobbar just nu med ett antal värmepumpar åt en stor fastighetsägare. Dessa fastighetsvärmepumpar har ett värde på cirka 1 500 000:- och vi kommer att med våra åtgärder förlänga livslängden på dessa värmepumpar med allt ifrån 1-10 år. Detta innebär att för varje som år som går kan fastighetsägaren fondera pengar inför nästa investering.

        Några av dessa värmepumpar har R404A som köldmedium. Dessa värmepumpar kommer hur som helst att behövas bytas ut eftersom detta köldmedium håller på att fasas ut. Därför är det extra viktigt att dessa värmepumpar håller så länge som möjligt så att fastighetsägaren kan budgetera för dessa nyinvesteringar.

        Hur ser det ut i din verksamhet? Har du också fastighetsvärmepumpar som du vill ska hålla så länge som möjligt?


        Våra tjänster

         Några larm i en värmepump

         Högt tryck – Dåligt vattenflöde genom värmeväxlaren. – Igensatt smutsfilter. – Trasig cirkulationspump.

         Lågt tryck – Köldmedieläckage. – Fel på lågtryckspressostat. – Fel koncentration på köldbärarvätska.

         Det här är bara några saker som en värmepump i ett vattenburet värmesystem kan larma för. Därför är det viktigt att inte bara återställa larmen. T.ex. om det är dåligt flöde genom växlaren så får värmepumpen jobba mycket hårdare och då minskar livslängden. Är det fel koncentration på köldbärarvätskan så kan värmeväxlaren frysa.

         Sist men inte minst är det viktigt att dokumentera så den som kommer efter vet vad som är gjort!


         Våra tjänster

          Så här kan det gå det till…

           Fall 1: Fastighetsvärmepump på 28 kW med två kompressorer. Den ena kompressorn är avstängd för att den är elektriskt felkopplad och ingen har tagit reda på hur man ska koppla den rätt.

          Fall 2: Fastighetsvärmepump på 17 kW som larmar på högt tryck. Teknikern som kontroller larmet vet inte varför det larmar och återställer bara larmet. Felet är att filtret till värmebäraren är igensatt.

          Fall 3: Fastighetsvärmepump på 40 kW som larmar på motorskyddet. Vid felsökning upptäcktes att det var brist på i olja i kompressorn.


          Våra tjänster