Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Från kaos till ordning och reda…

Några unga ambitiösa entreprenörer med en framgångsrik verksamhet bygger en ny lokal. Hela kalaset går på x antal miljoner. De kontaktar oss när deras nyinstallerade värmepump sen några månader bara löser på högt tryck och ingen vet hur de ska lösa det…

Läs mer

Har du koll på returtemperaturen?

Förra veckan skrev vi om hur man kan kontrollera om den energin man betalar för används på rätt sätt. En av punkterna är att kontrollera avkylningen i radiatorkretsen och det gör man genom att hålla koll på returtemperaturen…

Läs mer

Hur gör man för att börja spara energi?

Detta är en vanlig fråga vi får från våra kunder och vi brukar svara att det är lättare att veta vart man ska om man vet var man är. Det finns tre sätt att diagnostisera var man är och det första är kontrollera hur mycket fastigheten förbrukar per kvadratmeter…

Läs mer

Hur är det möjligt?

Ännu en statuskontroll med felsökning på två stora fastighetsvärmepumpar är avklarad. Det är lika sorgligt varje gång att se att kunderna inte får det som de har betalt för…

Läs mer

Är det verkligen nödvändigt att rondera ett värmesystem?

Att rondera ett värmesystem handlar om att lära känna ett värmesystem för att kunna felsöka när det inte fungerar. Så vad är det då man bör kontrollera när man går in i undercentral med fjärrvärme eller värmepump? Samt hur vet man att de parametrar som är inställda i värmesystemet stämmer överens med verkligheten?

Läs mer

Konsten att styra ett värmesystem…

Att ha en bra styrning i ett värmesystem med fjärrvärme och värmepumpar är A och O för att ha driftsäkra och energieffektiva anläggningar. När vi gör statuskontroller av ett värmesystem så kontrollerar vi bland annat hur värmesystemet styrs och ger eventuella åtgärdsförslag…

Läs mer

Måste man byta ut värmepumpen?

Det senaste tiden har det kommit in en del frågor om värmepumpar med köldmediet R404A. Applikationer med detta köldmedium får man inte installera efter 2020. Regenererat eller återvunnet R404A får dock användas fram till 2030 vid service eller underhåll om fyllningsstorleken är under 40 ton CO2e…

Läs mer

CO2e och värmepumpar

Koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekten är vid utsläpp av en gas i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid. Man jämför enskilda gasers bidrag till växthuseffekten genom att uttrycka växthusgasutsläpp i CO2e. Här kommer några tips och råd vad det innebär i praktiken…

Läs mer

Kommer den att explodera?

Det finns faktiskt de som har en värmepump som knappt vågar röra den än mindre när värmepumpen larmar. När en värmepump larmar så är det för att tala om att något är fel och en värmepump har säkerhetsfunktioner inbyggda för att den inte ska gå sönder. Det är därför viktigt att inte bara återställa larmen utan att ta reda på varför värmepumpen larmar. Återställer man ett larm tillräckligt många gånger så är det stor risk att värmepumpen går sönder och har man riktigt otur så kanske det inte går att reparera den. Här kommer några exempel på vad en värmepump kan larma för…

Läs mer

Varför ska man ha rena värmesystem?

Vi har en teknisk lösning för kontinuerlig rengöring av vattenburna värmesystem. Resultatet av denna rengöring innebär bland annat att man kan sänka värmekurvorna och en tumregel är att om man sänker framledningstemperaturen med tre grader ger det en sänkning med en grad av inomhustemperaturen. En grads sänkning av det sistnämnda ger en minskad förbrukning på cirka fem procent på årsbasis. En ren värmeväxlare innebär även att man kan sänka hastigheten på cirkulationspumparna och då får man en bättre avkylning ute i systemet…

Läs mer

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss