Rengöring värmesystem

Rengöring värmesystem

Problemet med vattenburna värmesystem idag är att de har för kort livslängd. Det beror framförallt på att det bildas smuts och avlagringar, så kallad magnetit, i ett vattenburet värmesystem. Magnetiten lägger sig som en isolering i värmeväxlaren och minskar då värmeöverföringen. Magnetiten sätter även igen pumpar, ventiler och rörsystem och minskar då livslängden på komponenterna i värmesystemet.

För att du ska slippa denna problematik och ha ett säkert och effektivt värmesystem samt en lång livslängd på din investering erbjuder vi dig vår specialtillverkad produkt AquaHeatClean för rengöring av vattenburna värmesystem. Produkten går även att montera på köldbärarsystem som innehåller vatten, glykol eller bioetanol. Produkten monteras alltid tillsammans med ett magnetitfilter för att få bort smutsen från systemet.

  • AquaHeatClean har inga rörliga delar och är helt underhållsfri.
  • AquaHeatClean har en enkel installation och en låg driftskostnad.
  • AquaHeatClean är CE-godkänd enligt EN 61000-4 och skyddsklassad enligt IP65.

Produkten finns i tre storlekar och monteras på följande sätt.

AquaHeatClean (S)

  • Monteras på villor upptill 200 m2 med värmepump. Har du en större villa upptill 500 m2 kan tre enheter seriekopplas.
  • Denna installation har över 1 000 nöjda villakunder gjort.

AquaHeatClean (M)

  • Monteras på fastighetsvärmepumpar och mindre system med fjärrvärme samt ventilationsaggregat upptill 1 000 m2.
  • Castellum och Svanå Bruk och Säteri har installerat denna storlek på sina fastighetsvärmepumpar.

AquaHeatClean (L)

  • Monteras på stora fastighetsvärmepumpar och på värmesystem med fjärrvärme upptill 4000 m2 och vid större behov går att seriekoppla upptill tre stycken enheter.
  • Vasakronan och Arbogabostäder är några företag som har valt denna lösning för sina värmesystem.

Metoden är effektiv och miljövänlig – inga kemiska tillsatser behövs!

Offertförfrågan