Dokumentation värmepump

När en värmepump, både villa och fastighet, är installerad så ska det följa med ett antal dokument. Anledningen till att jag tar upp detta är att många av de värmepumparna som jag har gjort statuskontroll på den senaste tiden som har bristfällig eller saknar helt dokumentation.

Här kommer därför en lista på dokument som ska finnas när installationen är färdig.

  1. Anmälan till kommunen. Är det en bergvärmepump så ska det göras anmälas till kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att göra detta men vanligtvis är det installatören som hjälper till med ansökningen.
  2. Igångkörningsprotokoll. I detta protokoll står det vilka inställningar som värmepumpen startade med.
  3. Provtryckning – och brunnsprotokoll. På detta dokument ska det stå antal borrhål, hur djupa de är, att de är injusterade samt att kollektorslangen är provtryckt med vatten eller luft.
  4. Teknisk manual. Den är bra att ha vid felsökning för att t.ex. se vad felkoderna betyder.
  5. Användarinstruktion. Genom att du får både muntlig och skriftlig instruktioner så vet du hur du ska sköta anläggningen.
  6. Köldmedium. Värmepumpen ska märkas upp vilket köldmedium den har, mängd och om aggregatet omfattas av F-gasförordningen.
  7. Köldbärarvätska. Är det en bergvärmepump så ska det märkas upp vilken typ av vätska det är, mängd och koncentration. 

Våra tjänster