Dokumentation värmepump

När en bergvärmepump är installerad så ska det följa med ett antal dokument. Flertalet av de värmepumpar som vi har gjort statuskontroller på har bristfällig eller saknar helt teknisk dokumentation. Konsekvensen av att det saknas dokumentation är att en felsökning tar mycket längre tid och då blir det förstås också dyrare. Här kommer en lista på dokument som ska finnas när installationen är färdig.

1. Anmälan till kommunen. Är det en bergvärmepump så ska det göras en anmälan till kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att göra detta men vanligtvis är det installatören som hjälper till med ansökningen.

2. Igångkörningsprotokoll. I detta protokoll står det bland annat vilka inställningar som värmepumpen startade med.

3. Provtryckning- och brunnsprotokoll. På detta dokument ska det stå antal borrhål, hur djupa de är, att de är injusterade samt att kollektorslangen är provtryckt.

4. Teknisk manual. Den är bra att ha vid felsökning för att t.ex. se vad felkoderna betyder.

5. Användarinstruktion. Genom att du får både muntlig och skriftlig instruktion så vet du hur du ska sköta anläggningen.

6. Köldmedium. Värmepumpen ska märkas upp med typ och mängd av köldmedium. Det ska också finnas en instruktion vad man ska göra om en person har fått köldmedium på huden eller har andats in köldmediegaser!

7. Köldbärarvätska. Det ska märkas upp vilken typ av vätska det är, mängd och koncentration. Kom ihåg att kontrollera att frysskyddet är rätt inställt!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss