Har du koll på koncentrationen på köldbärarvätskan?

När en bergvärmepump är installerad ska det finnas information vilken typ av vätska, koncentration och mängd det är samt en skötselinstruktion. Tyvärr är ett vanligt förekommande fel att det är för låg koncentration på köldbärarvätskan och därför bör man bland annat kontrollera koncentrationen med jämna mellanrum. 

Här kommer några andra kontroller som är viktiga att göra löpande gällande köldbäraren för att undvika problem.

  • Rengöring av filter – om filtret är igensatt så minskar flödet och då ökar risken för isbildning i värmeväxlaren.
  • Inställt frysskydd – kontrollera att det är rätt inställt värde i värmepumpen i förhållandet till köldbärarvätskan.
  • Köldbärargivare – om givaren visar fel värde så fungerar inte frysskyddet som det ska och då kan värmeväxlaren frysa sönder.
  • Läckage av köldbärarvätska – ta för vana att kontrollera kopplingar och isolering runt köldbärarrören.

OBS! Det är olika giftighetsgrad på olika typer av köldbärarvätskor och de ska inte släppas ut i avloppet. Kolla med miljökontoret i din kommun vad det är som gäller.

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss