Har du koll på konditionen?

För att ha säkra och effektiva värmesystem behöver man ha rutiner. En rutin som är viktig är att hålla koll på faserna i en värmepump. En annan rutin som är bra att ha är att mäta olika temperaturer i ett värmesystem. För att undvika ett driftstopp är det bra att hålla koll på dessa tre saker. 

  • Att mäta faserna i en kompressor på en värmepump bör man göra med jämna mellanrum för att hålla koll på kompressorns kondition. Ännu bättre är det att lägga in det som en parameter i styr- och regler så får man automatiskt en signal om något förändras. Det ska inte vara mer än 10-12 % mellan högsta och lägsta fasen. Är det högre mellan faserna kan det vara en indikation på att lindningarna på kompressorn har något fel som i sin tur kan leda till ett kompressorhaveri.
  • Optimalt Delta-T mellan primär och sekundär returtemperatur för en värmeväxlare på ett värmesystem med fjärrvärme är noll grader. Börjar Delta-T närma sig fem grader är det dags att byta värmeväxlare. Tänk på att det kan vara en gemensam returgivare för värme och varmvatten och då ska man mäta manuellt för att få ett rätt mätvärde. Hör av dig om du behöver ha hjälp att mäta Delta-T på dina anläggningar!
  • För att veta att en värmepump gör sig av med värmen på rätt sätt bör man mäta Delta-T på hetgas- och kondensortemperaturen. Kan inte värmepumpen göra sig av med värmen så får den jobba för hårt och det förkortar livslängden på kompressorn i värmepumpen. Delta-T på en värmepump ska inte överstiga 20 grader. Om det gör det ska värmepumpen backspolas och vill man att värmepumpen ska ha en lång livslängd bör den även ha en kontinuerlig rengöring med filter.
Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss