Har du koll på returtemperaturen?

Genom att hålla koll returtemperaturen så kontrollera du att den energin ni betalar för används på rätt sätt. En tumregel är att det ska vara en differens mellan framledning och retur på cirka 10 grader vid +- 0 grader. Om differensen är lägre betalar man för energi som man inte använder och beroende på vilken fjärrvärmeleverantör man har kan man få en straffavgift om man har för hög returtemperatur.

En dålig avkylning kan ha flera orsaker och en vanlig orsak är läckande ventiler. Om man t.ex. har en framledning på 27 grader och en retur på 27 grader med stängd ventil så har man en läckande ventil. Det är därför viktigt att kontrollera och tolka dessa värden när du ronderar ett värmesystem. Naturligtvis ska du byta ventilen och när du ändå är i farten bör du installera kontinuerlig rengöring så att du kan sänka framledningen och sänka hastigheten på cirkulationspumpen.

Här kommer några andra saker som man kan kontrollera om man har en dålig avkylning.

  • Är det rätt inställning, placering, hastighet och lyfthöjd på cirkulationspumpen för värmesystemet? Har man t.ex. för hög hastighet på cirkulationspumpen så hinner inte vattnet att kylas av.
  • Fungerar radiatortermostaterna? Är termostaterna trasiga och/eller det är dåligt flöde genom ventilerna så blir det en sämre avkylning ute i systemet med en hög returtemperatur som följd.
  • En annan viktig sak i verktygslådan är att referensmäta ute undercentralen för att se att temperaturgivarna ger rätt värden. Kontrollera även att givarna är hela, att givarna är rätt placerade samt att givarna sitter fast.

Kontakta oss så hjälper vi dig att spara energi!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss