Har du koll på returtemperaturen?

Förra veckan skrev vi om hur man kan kontrollera om den energin man betalar för används på rätt sätt. En av punkterna är att kontrollera avkylningen i radiatorkretsen och det gör man genom att hålla koll på returtemperaturen. 

En tumregel är att det ska vara en differens mellan tillopp och retur på cirka 10 grader. Om differensen är lägre betalar man för energi som man inte använder och beroende på vilken fjärrvärmeleverantör man har kan man även få en straffavgift om man har för hög returtemperatur.

En dålig avkylning kan ha flera orsaker och som vi skrev förra veckan så är vår första rekommendation att ha ett rent värmesystem. Detta för att ha en optimal värmeöverföring i värmeväxlaren och för att ha ett optimalt flöde i systemet. Här kommer några saker som man kan kontrollera om man har en dålig avkylning.

  • Är det rätt inställning, placering, hastighet och lyfthöjd på cirkulationspumpen för värmesystemet? Har man t.ex. för hög hastighet på cirkulationspumpen så hinner inte vattnet att kylas av.
  • Fungerar radiatortermostaterna? Är termostaterna trasiga och/eller det är dåligt flöde genom ventilerna så blir det en sämre avkylning ute i systemet med en hög returtemperatur som följd.
  • En annan viktig sak i verktygslådan är att referensmäta ute undercentralen för att se att temperaturgivarna ger rätt värden. När man ändå är i farten så är min rekommendation att även kontrollera att givarna är hela, att givarna är rätt placerade samt att givarna sitter fast.

Har också funderat mycket över om inomhusgivare verkligen är ett bra verktyg. Om man istället skulle ha en returgivare för varje stamledning så skulle det kanske ge en bättre bild hur energin används i fastigheten. Vad tror du om det?

Kontakta oss så hjälper vi dig att spara energi!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss