Höger eller vänster?

Ännu en felsökning av ett värmesystem är slutförd och problemet handlade om ventiler som är stängda eller går åt fel håll. Denna gång var det en stor fastighet i centrala Stockholm och ett kylaggregat med värmeåtervinning som larmar för högt tryck.

Vid felsökningen visade sig det att aggregatet inte kunde göra sig av med värmen och det berodde på två fel. För det första gick trevägsventilen för återkylarna på taket åt fel håll och för det andra var flödeshastigheten genom tubpannan för låg.

För att kunna felsöka ett värmesystem behöver man först sätta sig in hur det är tänkt att fungera. Oftast finns ingen dokumentation på plats och då börjar felsökningen med att söka rätt på den tekniska dokumentationen. För att underlätta en felsökning kommer här några råd så att driften av värme och varmvatten snabbt kommer igång.

  • Att det finns tekniska manualer och driftkort på plats.
  • Att uppmärkningen i undercentralen och driftkortet stämmer överens.
  • Att det finns en historik dokumenterad så att man ser vad som är gjort.
Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss