Konsten att styra ett värmesystem…

Att ha en bra styrning i ett värmesystem med fjärrvärme och värmepumpar är A och O för att ha driftsäkra och energieffektiva anläggningar. När vi gör statuskontroller av ett värmesystem så kontrollerar vi bland annat hur värmesystemet styrs och ger eventuella åtgärdsförslag.

En fråga som ofta dyker upp när man har värmepump är om det är DUC:en eller värmepumpens styr- och regler som ska styra värmepumpen. Generellt så anser vi att DUC:en endast ska starta och stanna värmepumpen. Sen ska värmepumpens interna styr- och regler sköta styrningen av temperaturen. Detta för att det inte ska bli en konflikt mellan DUC:en och värmepumpen.

Att komma med generella råd är alltid svårt eftersom det finns olika behov i olika fastigheter. Men det kan kanske underlätta för dig att ha med dig frågeställningen vad som ska styras av vad när du ska planera en installation av en värmepump i en fastighet.

Tänk också på att välja ett teknikneutralt styrsystem så att vilket företag som helst kan hjälpa dig att sköta din anläggning!

Boka ett digitalt möte så berättar vi mer!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss