Konsten att aldrig ge upp…

Vi har sen 2010 utvecklat en teknisk lösning som kontinuerligt rengör värmesystem med fjärrvärme eller värmepump. Denna tekniska lösning innehåller en elektrisk enhet som jobbar med frekvenser och den ser till att smutsen som finns i ett vattenburet systemet inte fastnar. Tillsammans med den elektriska enheten installeras även ett magnetitfilter som fångar upp smutsen som finns i systemet.

Idén har kommit ifrån en mångårig diskussion med en gammal kollega och vän hur man skulle kunna hjälpa fastighetsägare att få en lång livslängd på deras investeringar. Hela projektet har inte bara handlat om att hitta en tillverkare till produkterna utan det har också handlat om hur man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt applicerar produkterna på ett värmesystem.

Vi har hela tiden vetat att vår tekniska lösning har fungerat men det har tagit lång tid att hitta ett bra sätt att verifiera resultatet. På värmepumpar har vi mätt Delta-T mellan hetgas- och kondensortemperaturen och fått fram ett värde som går att mäta före och efter installationen av produkterna. På värmesystem med fjärrvärme började vi använda oss av flödesmätning men vi var inte nöjda med den metoden utan började istället mäta primär och sekundär returtemperatur för att verifiera resultatet.

Nu har vi iallafall varit ute och mätt temperaturer på fjärrvärmeanläggningar som är två år gamla och äldre och som vid installationen även fick vår tekniska lösning installerad. Mätresultatet visar ett Delta-T på noll grader och det visar att värmeväxlaren har en optimal värmeöverföring. För dig som inte är insatt i terminologin så innebär detta att värmeväxlaren är i samma kondition idag som den var när den nya värmeväxlaren installerades.

Vad innebär då en installation av dessa produkter för dig som har ett vattenburet värmesystem med fjärrvärme eller värmepump? Framförallt får du en längre livslängd på din investering men du får även ett säkrare och effektivare system. Har du fjärrvärme så behöver du egentligen aldrig byta värmeväxlare och du som jobbar i branschen vet vad det innebär. När det gäller värmepumpar är det viktigt att de kan göra sig av med värmen för att de ska hålla länge och för det behöver värmepumpen ha en kontinuerlig rengöring.

Att skriva om en process som har tagit 12 år att genomföra och göra det på ett begripligt sätt är inte lätt. Så är du intresserad av vår tekniska lösning för rengöring av värmesystem så berättar vi gärna mer i en digital presentation hur en installation kan hjälpa dig att få en lång livslängd på din investering!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss