Några tankar om spets- och reservfunktion

I ett värmesystem med värmepump som primär värmekälla behövs det en spets- och reservfunktion i form av antingen fjärrvärme, elpanna eller oljepanna om det skulle hända något med värmepumpen. Här kommer några saker som är bra att tänka på.

  • Spets- och reservfunktionen bör dimensioneras för att klara cirka 50 % av den totala lasten. När man dimensionerar så tittar man också på vilken typ av verksamhet det är i fastigheten och hur känslig verksamheten är för en lägre temperatur om det skulle bli ett driftstopp.
  • Beroende på vilken värmepump man har och vilken storlek det är på systemet så behöver man fundera om det ska vara DUC:en eller om det ska vara värmepumpens styr- och regler som ska styra värme- och varmvattenproduktionen. På våra statuskontroller träffar vi ofta på system där DUC:en och värmepumpens styr-och regler inte jobbar som de ska med allt vad det innebär.
  • Genom att göra ett antal funktionskontroller på spets- och reservfunktionen får man ett säkert och effektivt värmesystem. T.ex. bör man regelbundet kontrollera att värmeventilen för fjärrvärmen stänger ordentligt och att elpatronen stängs av vid inställd temperatur samt att elpatronens överhettningsskydd fungerar.

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss