Så här gör du vid ett köldmedieläckage!

Om köldmedium läcker ut från ett köldmediesystem sker detta som regel i form av gas. Vissa köldmedier luktar endast vid mycket höga koncentrationer och kan därför vara svåra att upptäcka.

Gasen är tyngre än luften och samlas därför lätt utefter golvet. Därför är det viktigt med ordentlig ventilation i utrymmen där det finns aggregat med köldmedium och att man regelbundet kontrollera att aggregaten är täta. 

Kom ihåg att när en köldmediekrets har en fyllnadsmängd på 500 ton CO2e eller mer är det krav på att installera ett läckagevarningssystem. Systemets funktion ska sedan kontrolleras minst var 12:e månad.

Så här gör du om olyckan är framme!

  • Gaserna irriterar ögon och luftvägar redan vid små koncentrationer. Har man fått stänk i ögonen ska man skölja med vatten under minst 10 minuter och sen kontakta läkare för vidare behandling.
  • Om en person har andas in höga koncentrationer av köldmediegaser ska personen omedelbart flytta sig eller flyttas ut i friska luften. En person som kraftigt har påverkats av köldmedium ska hållas varm och i stillhet. Vid medvetslöshet ska du ringa 112.
  • Vid frysskador ska huden spolas med ljummet vatten för att återvärmas. Kläder som blivit indränkta med köldmedium skall omedelbart tas av men om de frusit fast vid huden skall de först tinas upp och sedan avlägsnas.

Om du vill veta mer om köldmedium kan du boka vårt webbinarium för dig och dina kollegor.
Hör av dig så bokar vi en tid!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss