Så här minskar du risken för ett kompressorhaveri

En kompressor är den del i värmepumpen som skapar värme och för att den ska fungera behövs rätt temperatur på både värme- och köldbärare. Om en kompressor inte kan göra sig av med värmen kan det leda till att oljan i kompressorn börjar att krackelera.

Om oljan krackelerar leder det till att oljan inte smörjer de lager som finns i kompressorn. Det kan även bli sotpartiklar i oljan som innehåller syror som kan fräta på elektriska lindningar i kompressorns elmotor. Då kan det bli ett mekaniskt haveri eller så kan det bli en elektrisk kortslutning en så kallad burnout.

Om det blir ett mekaniskt haveri går det att byta kompressorn men om det blir en burnout så rekommenderar vi att du byter hela värmepumpen. Vid en burnout så blir hela kylkretsen kontaminerad med sotpartiklar och syror och det är ett omfattande arbete att åtgärda det. När man har stora kompressorer gör man oftast en reparation även vid burnout.

Här kommer några saker du kan tänka på för att undvika ett kompressorhaveri!

  • Ha rätt inställda temperaturvärden. Med andra ord så bör en värmepump inte gå för hårt.
  • Genom att hålla koll på faserna i kompressorn är du ett steg före. Det ska vara max 10 – 12 % mellan faserna i en kompressor!
  • Genom att ha ett rent värmesystem så hjälper det kompressorn att göra sig av med värmen.
  • För att säkerställa flödet är det viktigt att hålla kolla på cirkulationspumparna så att de är rätt inställda och att de inte har några skrapljud.

Du vet väl att du som jobbar med fastigheter kan boka coachning gällande era värmesystem?

Kontakta oss så bokar vi en tid!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss