Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

22 mars 2022

Värmepumpar och standbyläge

Har man värmepump som värmekälla och använder fjärrvärmen som spets- och reservfunktion är det en del fastighetsägare som enbart kör fjärrvärme på sommaren för att det är billigare. Stänger man av värmepumpen sommartid så är det viktigt att sätta den i standby läge för att inte skada kompressorn. 

Stänger man av värmepumpen på huvudströmbrytaren så finns det risk att köldmediet kan lägga sig i oljan som finns i kompressorn. När man sen återstartar värmepumpen kan det finnas risk för kompressorhaveri. 

Har du stängt av värmepumpen på huvudströmbrytaren så går det att minimera skadan genom att ställa värmepumpen i standby läge i 1-2 dygn och sen återstarta värmepumpen

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.