Vet du om du eldar för kråkorna?

I ett värmesystem finns det olika temperaturgivare som har som uppgift att ge signaler till styrsystemet för värme och varmvatten. Dessa har stor betydelse både för funktion, komfort och för hur mycket energi man förbrukar. En givare har en begränsad livslängd och därför är det viktigt att ha regelbundna kontroller av temperaturgivare.

En enkel kontroll är att kolla att givarna sitter fast ordentligt och att det inte finns några kabelbrott. Ett annat sätt att kontrollera en givare är att med jämna mellanrum kontrollera värden i DUC:en och att mäta värden ute i systemet så att de uppmätta värden stämmer överens.

Här kommer några temperaturgivare som det är bra att hålla koll på.

  • Utomhusgivare – denna givare bör om möjligt placeras på fastighetens nordsida för att undvika att givaren påverkas av solinstrålning.
  • Framledningsgivare – om givaren inte fungerar eller är felplacerad så ökar förbrukningen. En ökning med 3 grader ger en ökad inomhustemperaturen med 1 grad. Detta ger en ökning på cirka 8 % på årsbasis!
  • Returgivare – mäter returtemperaturen från värmesystemet. Vet du om ni har straffavgift om det är för hög returtemperatur till fjärrvärmeleverantören?

Hör gärna av dig om du behöver vägledning hur du får säkra och effektiva värmesystem i din verksamhet!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss