Vet du vad du häller ut i avloppet?

Mälaren är Sveriges största dricksvattentäkt och den är med sina öar och strandområden klassificerats som riksintresse. Som du förstår så är Mälaren en känslig punkt på vår karta och det är därför viktigt att tänka på vad vi häller ut i våra avlopp.

En viktig sak för att hålla Mälaren och våra andra sjöar rena är att inte rengöra vattenburna värmesystem med rengöringsmedel och sen spola ut detta i avloppet. Gör man det så spolar man ut tungmetaller i våra sjöar och vattendrag.

Vi har istället en miljövänlig metod för  att rengöra värmesystem. Denna tekniska lösning innebär att man har en kontinuerlig rengöring av ett vattenburet värmesystem fjärrvärme eller värmepump. Smutsen som frigörs samlas upp i ett filter och smutsen lämnas sen på deponi.

Här kan du läsa mer om vår tekniska lösning!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss