Vilka verktyg behöver jag?

Varje vecka får vi frågor om värmesystem och vi försöker alltid besvara dem efter bästa förmåga. En vanlig återkommande fråga är vilka verktyg man behöver för att kontrollera ett värmesystem. Vad man behöver beror ju förstås på vilken driftstrategi man har eller vilket avtal man har med kunden om vilka kontroller som ska göras. Här kommer iallafall förslag på vad man behöver för att kontrollera ett värmesystem.

Digital temperaturmätare

Denna använder man för att t.ex. referensmäta de värdena som finns i styr och regler. Överensstämmer inte värdena så kan det vara fel på givarna och det kan öka förbrukningen. Man använder även temperaturmätaren för att mäta delta-T på hetgas- och kondensortemperatur på en värmepump och mäta delta-T på primär och sekundärtemperatur på fjärrvärme. Dessa värden ger svar på hur hårt en kompressor jobbar i en värmepump och hur effektiv värmeöverföring är i värmeväxlaren i en fjärrvärmemodul.

Kontaktpasta

När man använder temperaturmätaren så behöver man kontaktpasta för att få de rätta temperaturerna.

Tångmultimeter

För att mäta faserna i en kompressor så använder man en tångmultimeter. Kom ihåg att det ska vara max 10-12 % mellan högsta och lägsta fasen. Är det högre mellan faserna kan det vara en indikation på att lindningarna på kompressorn har något fel som i sin tur kan leda till ett kompressorhaveri.

pH-mätare

Det är bra att kontinuerligt hålla koll på pH i ett värmesystem. Det ska ligga på 7-7,5 och är det under eller över bör man kontrollera vad det kan bero på. Är vattnet surt är det risk för skador på metallerna i systemet och är det basiskt så kan det vara risk för att olika gummimaterial tar skada. Det sistnämnda kan öka risken för läckage!

Stetoskop

Ett oumbärligt redskap som man hittar på Biltema artnr. 20-338. Stetoskopet kan man använda för att lyssna efter skrapljud i en cirkulationspump. Man kan också använda det för att lyssna hur en kompressor mår. Kom ihåg att det är bara certifierade företag som får göra ingrepp i en kylkrets!

Refraktometer

Med detta verktyg mäter man koncentrationen på köldbärarvätskan. När man gör detta ska man även kontrollera att det är rätt frysskydd inställt. Detta gör man för att undvika frysskador på förångaren i kylkretsen.

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss