Har du koll på vilka köldmedier du har i din verksamhet?

Det finns två begrepp man som operatör, fysisk eller juridisk person som har det tekniska ansvaret för kyl- eller värmepumpanläggningar, måste ha koll på när man har aggregat med köldmedium.

Det ena är koldioxidekvivalenter. När man har CO2e på ett aggregat vet man om man måste göra den återkommande kontrollen av köldmedium enligt F-gasförordningen.

Det andra begreppet är GWP-faktorn. Det är viktigt att veta vilken faktor det är på ett köldmedium eftersom det är påfyllnadsstopp på köldmedium över 2500 i GWP-faktor.

Ett tips är att du gör en förteckning över de kyl- och värmepumpanläggningar som du har i din verksamhet och vilket köldmedium aggregaten har.

Så här ska du göra.

  1. Titta på typskylten på aggregatet. Där står det vilket köldmedium det är och hur många kilo köldmedium det är.
  2. Gå in på Anläggningskollen och skriv in köldmedium och mängd. Då får du både CO2e och GWP-faktor.

När du har gjort detta vet du vilka aggregat som ska ha årlig läckagekontroll enligt F-gasförordningen och vilka aggregat som överstiger 2500 GWP.

Då kan du börjar planera vilka aggregat som behöver bytas ut eller behöver konverteras. Under tiden är det viktigt att se till att de aggregat ni har håller så länge som möjligt!

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss