Hur gör man för att börja spara energi?

Detta är en vanlig fråga vi får från våra kunder och vi brukar svara att det är lättare att veta vart man ska om man vet var man är. Vi har tre sätt att diagnostisera var man är och det första är kontrollera hur mycket fastigheten förbrukar per kvadratmeter.

Det andra sättet är att kontrollera avkylningen ute i systemet för att se att den energi som man betalar för används på rätt sätt. Detta gör man genom att bara mäta differensen mellan framledning- och returtemperatur. Vår rekommendation är att inte bara titta i DUC:en utan också göra en referensmätning med en digital mätare ute i undercentralen.

Det tredje sättet att ställa en diagnos är att mäta hur effektiv värmeöverföringen är i värmeväxlaren. På fjärrvärme mäter man DeltaT mellan primär och sekundär returtemperatur. Tänk på att inte ta med varmvattnet! På värmepumpar mäter man DeltaT mellan hetgas- och kondensortemperatur.

När man vet var man är börjar jobbet med att lägga upp en plan hur energiförbrukningen ska minska. Tanken med vårt koncept för säkra och effektiva värmesystem är att man ska börja gräva där man står alltså inga nyinvesteringar. Det handlar först och främst om att värmesystemen är rena.

När värmesystemen är rena börjar arbetet med att t.ex. justera inställda temperaturer, byte av radiatortermostater, cirkulationspumpar, ventiler och temperaturgivare. Det handlar alltså inte om större investeringar i första skedet utan att man ser till att det man har fungerar som det är tänkt!

Kontakta oss så hjälper vi dig att ställa en diagnos på era värmesystem!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss