Blogg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Är det rörigt hos dig också?

Många som har avtal gällande rondering av värmesystem vet inte vad avtalet innebär, vad det är som ska utföras vid besöken och många får ingen återkoppling vad som behöver göras. Här kommer några saker som du kanske har nytta av…

Läs mer

Har du koll på de ökade leveranstiderna?

Vi har nu pratat med leverantörer och kollegor om hur leveranstider av produkter till värmesystem ser ut. Bland annat är det en del värmepumpar och cirkulationspumpar som det är upptill sex månader leveranstid på. Den ökade leveranstiden beror både på pandemin och kriget i Ukraina…

Läs mer

Det här med ettor och nollor…

Styr- och reglerutrustningar kan innehålla väldigt många inställningar och funktioner. Här kommer några inställningar som är bra att hålla koll på. Har du koll på detta så kommer du långt!

Läs mer

Har du koll på köldbärarvätskan?

När en bergvärmepump är installerad så ska det finnas information vilken typ av vätska, koncentration och mängd det är och så ska det finnas en skötselinstruktion. Tyvärr är ett vanligt förekommande fel att det är för låg koncentration på köldbärarvätskan och därför bör man bland annat kontrollera koncentrationen med jämna mellanrum…

Läs mer

Vad innebär ett för högt tryck i ett värmesystem?

För några år sedan ringde det en bostadsrättsförening och frågade hur de skulle göra med sitt värmesystem. De hade ett vattenburet värmesystem med elpanna och en ny luft/luft värmepump i varje radhuslägenhet men funderade om de skulle koppla in fjärrvärme…

Läs mer

Så här gör du vid ett köldmedieläckage!

Om köldmedium läcker ut från ett köldmediesystem sker detta som regel i form av gas. Vissa köldmedier luktar endast vid mycket höga koncentrationer och kan därför vara svåra att upptäcka…

Läs mer

Hur säkerställer man temperaturen på varmvattnet?

Genom att ha koll på temperaturen på tappvarmvattnet minskar man risken att bli smittad av legionellabakterien. Sjukdomen är ovanlig men de som drabbas kan få en svår lunginflammation. Här kommer några saker ha hålla koll på gällande rätt temperatur på tappvarmvattnet…

Läs mer

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss