Då är ännu en brottningsmatch över…

En CTC luftvatten värmepump 12 kW med andra ord rejäla grejer. Det börjar med att den löser på högt tryck och på den vägen var det. I stora drag hände följande.

1. Började med att backspola värmepumpen gånger flera för att få bort så mycket smuts som möjligt.

2. Monterade sen en AquaHeatClean med ett magnetitfilter.

3. I samma veva bytte vi cirkulationspumpen för värmesystemet och laddpumpen för värmepumpen för att de hade skrapljud.

4. Nästa runda byttes termodelen till expansionsventilen och hetgasgivaren.

5. När värmepumpen fortfarande löste på högt tryck öppnade vi expansionsventilen lite grann. Nu går värmepumpen som ett schweiziskt urverk!

Detta fall tog ganska många timmar att åtgärda och frågan är om det hade varit bättre att byta ut värmepumpen till en ny. Så hur ska man tänka runt det här med investeringar i värmesystem? Ska man köra tills komponenterna går sönder? Eller ska man göra ett regelbundet underhåll? Det kan låta självklart att det sistnämnda är det självklara men så är inte fallet. Är det okunskap, bristande rutiner eller vad tror du det beror på?


Våra tjänster

  Nu är vintern här med besked…

  Energieffektivisering

  En del håller tummarna och en del kan lugnt luta sig tillbaka. För att veta om ett värmesystem fungerar så är det här några saker man behöver ha koll på. 

  • För att ha en låg förbrukning är inställningarna i styr- och reglerutrustningen bra att hålla koll på. Det handlar bland annat om vilken kurva som är inställd, sommarstopp, temperaturgivare och om man har nattsänkning eller inte. 
  • Pumpar och ventiler behöver smörjas och motioneras. Sitter en säkerhetsventil fast så kan människor och komponenter komma till skada. När det gäller t.ex. reglerventiler bör man göra en manuell körning så att man ser att de öppnar och stänger som de ska. 
  • Att hålla kolla på tryck och temperaturer är viktigt för att värme ska nå ut i hela fastigheten. När det gäller temperaturen på varmvattnet så ska det vara minst 60 grader i en beredare för att minimera risken för legionellabakterier.

  Våra tjänster

   Vill du veta vad Alfa Laval säger?

   Nu har vi varit på möte med Andreas Larsson på Alfa Laval för att diskutera hur man på bästa sätt mäter en värmeväxlares kondition. Vi hade också en diskussion hur man bästa sätt sköter om sin anläggning och får den mer energieffektiv. Här kommer några av de saker som vi diskuterade

   – Vilket är det bästa sättet att mäta en värmeväxlares kondition?

   Det är att mäta tryckfall och differenstemperatur på inlopp och utlopp och jämföra det med den ursprungliga dimensioneringen. Konditionen är extra känslig när det är lödda växlare eftersom de inte kan demonteras. Ett annat sätt är att mäta med ultraljud och jämföra med det dimensionerade flödet.

   – Om en växlare är överdimensionerad – var i växlaren lägger sig magnetiten om flödet inte är rätt i förhållande till växlarens storlek?

   Enkelt förklarat så samlas smutsen där det är minst motstånd med andra ord där det är minst turbulens och självrengöring. Magnetit är ett tveeggat blad för det ger en isolerande effekt på plattorna men ger inte ett lika kraftigt tryckfall som rost och kalk. Vid reducerat flöde så sjunker den självrengörande kraften och tillväxten ökar och därför är det en nackdel med frekvensstyrda pumpar och auto-adapt.

   – Magnetiten i ett värmesystem är som ett klister som fastnar på värmeväxlarens väggar. Hur påverkar det värmeöverföringen?

   Magnetit isolerar och försämrar värmeöverföringen med påföljden att energiförbrukningen ökar. Därför är det viktigt att skydda systemen med magnetitfilter för fullflöde samt med någon form av kontinuerlig rengöring.

   – Hur lång livslängd anser du att en värmeväxlare ska ha?

   Finns egentligen ingen övre livslängd. Vi har flertalet P22-enheter från 1954 som fortfarande är i drift. Packningarna har en begränsad livslängd som varierar beroende på material och temperatur. Vid ultimata driftförhållanden och underhåll så kan plattorna leva för evigt…

   Vill du också ha driftsäkra och energieffektiva värmesystem?

   Kontakta oss så hjälper vi dig!


   Våra tjänster

         

    Så här skyddar vi dina personuppgifter

    Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med GDPR.

    Du behöver inte göra något men läs vår gärna vår policy för integritet och dataskydd.


    Våra tjänster

          

     Så här sköter du din luft/luft värmepump

     Så här sköter du din din luft/luft värmepump

     En luft/luft värmepump är en värmepump som består av två delar. En utedel och en innedel och har man den rätt installerad så ger den både bra värme och en sänkt energikostnad.

     Det man ska tänka på är att det ska vara ett certifierat företag som installerar värmepumpen. Detta är viktigt för att värmepumpen innehåller köldmedium och installationen ska göras på ett speciellt sätt. Om du vill kontrollera om företaget är certifierat kan söka här, Incert.

     Ja hur ska man då sköta en luft/luft värmepump så att den fungerar optimalt och håller länge. Om du gör dessa saker kommer du en bra bit på väg.

     1. Rengör filtret i innedelen minst en gång var 14:e dag. Detta gör du enklast genom att dammsuga filtret och / eller skölja det med ljummet vatten.
     2. Det finns ett batteri i innedelen som också behöver rengöras för att luften ska cirkulera ordentligt. Det bästa sättet är ångtvätta batteriet och det rekommenderar vi att ett serviceföretag gör. Om du gör det ungefär varannat år så klarar du dig.
     3. På utedelen är det viktigt att ta bort snö, kvistar och löv. Om det blir isbildning på, under och runt utedelen måste du ta bort det. Du ska stänga av värmepumpen och hälla varmt vatten på isen. OBS! Använd inga vassa verktyg eller varmluftspistol. Dessa förstör bara värmepumpen. Återkommer isbildningen är det något tekniskt fel och då ska du kontakta en servicefirma.

     Våra tjänster

      Vet du vad det är för regler som gäller?

      Vet du vad det är för regler som gäller?

      Ozonlagret finns i jordens stratosfär och har som uppgift att skydda oss från skadlig UV-strålning från solen. Ett minskat ozonlager medför att skadlig UV-strålning kan nå jordytan och för oss människor kan detta innebära en ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

      På 50-talet började brittiska forskare mäta ozonlagret vid Antarktisk och under mitten av 80-talet upptäckte de att att ozonhålet över Antarktis var större än någonsin. Orsaken till att ozonlagret hade tunnats ut var användningen av farliga köldmedier som användes i bland annat värmepumpar, kylskåp och sprayburkar. I och med Montrealprotokollet som kom 1987, som trädde i kraft 1989, började man att fasa ut produkter som var skadliga för ozonlagret. Enligt forskare vid Leeds-universitetet har nu ozonhålet börjat återhämta sig ovanför Antarktis och det visar att Montrealprotokollet har haft stor betydelse.

      De värmepumpar och kylaggregat som idag innehåller köldmedium har man ersatt de köldmedier som skadar ozonlagret till syntetiska köldmedier. Dessa har inte samma påverkan på ozonlagret men de har istället den egenskapen att de påverkar växthuseffekten. Därför forskar man fortfarande i andra medier som kan användas för att få så liten påverkan på miljön som möjligt.

      Därför är det viktigt att känna till vilka regler det är som gäller om man har värmepumpar och kylaggregat i sin verksamhet – www.alltomfgas.se!


      Våra tjänster

            

       Kan man spara energi med små åtgärder?

       Kan man spara energi med små åtgärder?

       Det finns ungefär 4 700 000 bostäder i Sverige och genom att göra en snabb beräkning går det få en hint om hur mycket energi det går att spara. Av alla bostäder är cirka 43 % villor och radhus. Det blir alltså 2 021 000 hushåll.

       Om vi tänker oss att varje hus har en årsförbrukning på 25 000 kWh och att varje hus sänker inomhustemperaturen med en grad. Att sänka temperaturen med en grad innebär en minskning av årsförbrukningen på cirka 5 % och då blir ekvationen följande:

       25 000 kWh * 0,05 = 1 250 kWh / år.

       2 021 000 hushåll * 1 250 kWh = Ja du får räkna själv för det går inte att fram alla nollor på räknaren. Det blir iallafall många kWh…

       Att sänka inomhustemperaturen är bara en liten del man kan göra för att spara energi.

       Att med jämna mellanrum gå igenom sitt värmesystem innebär också att man får ett säkrare system. För ingen vill väl frysa. Eller hur?


       Våra tjänster

             

        Vet du vad du ska göra när åskan går?

        Värmepumpar och åska

        Vi har under flera år hjälpt försäkringsbolag att besikta skador på värmepumpar och ett vanligt fel är kretskortet i värmepumpen eller tankenheten. Detta beror i de flesta fall på blixtnedslag och spikar på nätet. En modern värmepump har idag ganska avancerad elektronik och är därför känslig för åska. Så det kan bli en dyr affär om man har otur för en vanlig självrisk hos ett försäkringsbolag är idag mellan 1 500:- – 5 000:- plus åldersavdrag. För att skydda din värmepump mot blixtnedslag kan du göra följande:

        1. När åskan går stäng av din värmepump elektriskt. Kontakta din installatör om du är osäker om du ska stänga av den på värmepumpen eller på arbetsbrytaren.
        2. För att vara extra säker stäng även av huvudströmbrytaren på elcentralen för att skydda både värmepumpen och övrig elektronik i huset.
        3. Är din värmepump uppkopplad till Internet på det fasta nätet – koppla då ut sladden till Internet.
        4. En förebyggande åtgärd som man kan göra är att installera ett åskskydd. Detta monteras av en elektriker på inkommande el i huset.

        Våra tjänster

              

         Vad innebär ett förebyggande underhåll av ett värmesystem?

         Har du koll på dina ventiler?

         Om du har ett vattenburet värmesystem behövs det ett förebyggande underhåll med jämna mellanrum. Det spelar ingen roll om du har en villa eller en stor fastighet för man har samma komponenter – det är bara storleken och antal komponenter som skiljer sig åt. Här kommer en checklista på olika saker som bör kontrolleras minst en gång per år i ett vattenburet värmesystem:

         Värmekälla – den vanligaste värmekällan idag är fjärrvärme eller värmepump. Vill du skydda din investeringen rekommenderar vi att du monterar en AquaHeatClean och ett magnetitfilter. Detta filter ska du göra rent minst en gång per kvartal för att undvika problem.

         Cirkulationspump – denna komponent fungerar som hjärtat i värmesystemet genom att pumpa ut varmt vatten till alla radiatorer. Lyssna efter skrapljud och känn på pumphuset så att det inte är varmare än värmerören.

         Expansionskärl – tar upp expansionen som blir av vattnet i ett värmesystem och att det är rätt tryck. Titta på tryckklockan bredvid expansionskärlet – om du har en villa ska  trycket vara 0,5 – 0,8 Bar. Om inte fyll på med vatten. OBS! Måste du upprepa detta titta efter läckage i rörsystemet.

         Säkerhetsventiler – om det blir hastig tryckhöjning i värme- och varmvattensystemet så släpper ventilen ut övertrycket. Detta är en mycket viktig funktion för att människor eller komponenter i systemet inte ska komma till skada. Vrid eller öppna ventilen minst en gång / år så att du ser att det kommer vatten. Obs! Det kan komma mycket vatten vid denna kontroll så om man är osäker kontakta en servicefirma.

         Temperaturgivare – ger signalvärden till reglerautomatiken. Är någon givare trasig så ger den fel värde och kan öka energiförbrukningen. Den kontrollen du kan göra själv är att kolla att givarna sitter fast ordentligt och att det inte finns några kabelbrott.


         Våra tjänster

               

          Funderar du på att gå off-grid?

          Funderar du på att gå off-grid?

          När man pratar om off-grid så talar man oftast om att bli självförsörjande på el men uttrycket kan även ha en annan innebörd. Det kan också vara ett självförsörjande sätt att leva utan att förlita sig på offentliga inrättningar. Några anledningar till att leva off-grid kan t.ex. vara:

          • Att man vill konsumera mindre och vill sträva mot att leva ett enklare liv.
          • Man vill minska sin egen klimatpåverkan genom att hitta alternativa energikällor.
          • Viljan att jobba mindre genom att välja bort dyrt boende och dyra vanor.

          Vi har som ambition att bli off-grid genom att sträva mot att bli självförsörjande på el. Vi försöker också att leva ett enklare liv genom att välja bort vissa saker som t.ex. resor och konsumtionsprylar.

          Hur tänker du? Funderar du också på att gå off-grid?


          Våra tjänster