Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Värmepumpar och köldmedium

Koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekten är vid utsläpp av en gas i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid. Man jämför enskilda gasers bidrag till växthuseffekten genom att uttrycka växthusgasutsläpp i CO2e. Här kommer några tips och råd vad det innebär i praktiken…

Läs mer

Kommer den att explodera?

Det finns faktiskt de som har en värmepump som knappt vågar röra den än mindre när värmepumpen larmar. När en värmepump larmar så är det för att tala om att något är fel och en värmepump har säkerhetsfunktioner inbyggda för att den inte ska gå sönder. Det är därför viktigt att inte bara återställa larmen utan att ta reda på varför värmepumpen larmar. Återställer man ett larm tillräckligt många gånger så är det stor risk att värmepumpen går sönder och har man riktigt otur så kanske det inte går att reparera den. Här kommer några exempel på vad en värmepump kan larma för…

Läs mer

Varför ska man ha rena värmesystem?

Vi har en teknisk lösning för kontinuerlig rengöring av vattenburna värmesystem. Resultatet av denna rengöring innebär bland annat att man kan sänka värmekurvorna och en tumregel är att om man sänker framledningstemperaturen med tre grader ger det en sänkning med en grad av inomhustemperaturen. En grads sänkning av det sistnämnda ger en minskad förbrukning på cirka fem procent på årsbasis. En ren värmeväxlare innebär även att man kan sänka hastigheten på cirkulationspumparna och då får man en bättre avkylning ute i systemet…

Läs mer

Vilka verktyg behöver jag?

Varje vecka får vi frågor om värmesystem och vi försöker alltid besvara dem efter bästa förmåga. En vanlig återkommande fråga är vilka verktyg man behöver för att kontrollera ett värmesystem. Vad man behöver beror ju förstås på vilken driftstrategi man har eller vilket avtal man har med kunden om vilka kontroller som ska göras. Här kommer iallafall förslag på vad man behöver för att kontrollera ett värmesystem…

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

Ibland kommer man till en punkt i livet då man behöver stanna upp och fundera om man är på rätt väg. Det kan vara en känsla av vad var det som hände? Vart tog denna vecka vägen? Vart tog detta år vägen? Förhoppningsvis har det varit bra dagar och man känner att man har gjort något meningsfullt…

Läs mer

Har du koll på konditionen?

För att ha säkra och effektiva värmesystem behöver man ha rutiner. En rutin som är viktig är att hålla koll på faserna i en värmepump. En annan rutin som är bra att ha är att mäta olika temperaturer i ett värmesystem. För att undvika ett driftstopp är det bra att hålla koll på dessa tre saker…

Läs mer

Dimensionering av cirkulationspumpar

En cirkulationspump fungerar som hjärtat i ett värmesystem och har som uppgift att hjälpa det varma vattnet att cirkulera i systemet. Det är därför viktigt att ha rätt storlek och inställning på en cirkulationspump för att cirkulationen av värme ska fungera. Tryckfall, Delta-T och mVp är några saker att hålla reda på i detta sammanhang. Att dimensionera en cirkulationspump går att göra på flera sätt och här kommer tre förslag på tillvägagångssätt…

Läs mer

Har du en driftstrategi?

Enligt Energimyndigheten kan man tjäna upptill 20 % genom att ha en driftstrategi. Det är med andra ord lönsamt att sätta sig ner och tänka igenom vilken strategi man ska ha. Genom att ha en driftstrategi kan det öka effektiviteten i en driftorganisation genom att t.ex ha enhetliga rutiner. Hur kan då en driftstrategi se ut? Som du säkert förstår kan listan göras hur lång som helst. Här kommer iallafall några förslag på vad en driftstrategi kan innehålla…

Läs mer

Konsten att aldrig ge upp…

Vi har sen 2010 utvecklat en teknisk lösning som kontinuerligt rengör värmesystem med fjärrvärme eller värmepump. Denna tekniska lösning innehåller en elektrisk enhet som jobbar med frekvenser och den ser till att smutsen som finns i ett vattenburet systemet inte fastnar. Tillsammans med den elektriska enheten installeras även ett magnetitfilter som fångar upp smutsen som finns i systemet…

Läs mer

Vi älskar när det fungerar…

Att ha ett säkert och effektivt värmesystem borde väl vara en självklarhet men tyvärr är det inte så alla gånger. En av våra kunder hade oljepanna som sin ursprungliga värmekälla och tanken var att oljepannan skulle fungera som spets- och reservfunktion efter installation av en bergvärmepump. Men trots installationen av värmepumpen hade de en hög förbrukning av olja och då vände de sig till oss. Här kommer några åtgärder som gjordes på detta värmesystem…

Läs mer

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss