Vet du hur mycket klockan är hos er?

I slutet av förra året ringde det en fastighetsägare och ville ha hjälp med sin höga energiförbrukning. Trots en bergvärmepump på 28 kW så hade de en mycket hög förbrukning. Det de inte visste var att hela funktionen på värmesystemet hängde på en skör tråd och var mycket nära ett driftstopp. Här är några fel som upptäcktes vid vår statuskontroll.

 • Cirkulationspumparna för värmepumpen, värmesystemet och köldbäraren hade kraftiga missljud och höll på att haverera.
 • En av värmepumpens två kompressor gick inte för att det var elektriskt felkopplad internt i värmepumpen.
 • Displayen till styr- och reglerutrustningen var trasig och detta ledde till att värmepumpen tappade sina inställningar.
 • Det var felinställt i styr-och reglerutrustningen så att värmepumpen stängde av sig och istället gick oljepannan in.
 • Säkerhetsventilerna för värmen och varmvattnet var det ingen som hade rört på åratal. Dessa vågade jag inte motionera för risken för läckage.

Allt är iallafall åtgärdat och nu väntar vi med spänning hur stor besparingen blir. Men om man tänker på vad som kunde ha hänt nu när köldknäppen kom så är det kanske inte besparingen det första man tänker på…


Våra tjänster

Har ni fastighetsvärmepumpar i er verksamhet?

fastighetsvärmepump

Här är några saker att hålla koll på.

1. Värmekurva. Är det rätt värmekurva inställt i era värmepumpar? Om det är fel kurva inställd så innebär det att ni eldar för kråkorna.

2. Hetgastemperaturen. Den talar bland annat om hur hårt värmepumpen får jobba. Man bör också mäta differensen mellan hetgastemperaturen och temperaturen på vattnet som går ut från kondensorn för att se att värmepumpen jobbar optimalt.

3. Kompressorn. Att mäta faserna med jämna mellanrum ger information hur kompressorn mår. Differensen mellan faserna bör inte överstiga mer än 10 %.

4. Köldbärarvätska. När installationen av en bergvärmepump är färdig ska det finnas information om vilken vätska, hur mycket och vilken koncentration det är i systemet. Det är också viktigt att ha rätt frysskydd inställt i styr- och reglerutrustningen.

5. Dokumentation. Livet blir så mycket enklare gällande allt framtida arbete med era investeringar om den tekniska dokumentationen finns tillgänglig. Driftpärmar i fysisk form javisst men se till att dokumentationen även finns i digitalt format!

Tycker du det låter krångligt?

Kontakta oss så hjälper vi dig så att era värmepumpar går säkert och effektivt!


Våra tjänster

Leasing AquaHeatClean

leasing

Du vet väl att du kan leasa vår produkt AquaHeatClean för rengöring av vattenburna värmesystem?

Kontakta oss så berättar vi mer!


Våra tjänster

Har du golvvärme?

golvärme

Ett golvvärmesystem består av plastslangar och de är diffusionstäta men inte till 100 %. Det innebär att syret söker sig till vattnet och det i sin tur gör så att det bildas magnetit. Så om du tittar på dina fördelare till din golvvärme så ser du att de svarta och det är magnetit. Detta måste du få bort så att det inte blir störningar i ditt värmesystem.

Vill du veta hur du ska göra? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!


Våra tjänster

Glykol i värmesystem

värmesystem

Detta är ett kontroversiellt ämne men vi vill ändå lyfta det för en diskussion. Glykol använder man i värmesystem som skydd vid ett eventuellt strömavbrott så att systemet inte ska frysa sönder. Det man ska tänka på är att:

1. Glykol får inte hällas ut i avloppet utan ska lämnas för destruktion. Hälls det ut i avloppet påverkar det våra sjöar, hav och vattendrag och i förlängningen vårt grundvatten.

2. Glykol är en vätska som inte är bra för vissa material. T.ex. kan det förstöra packningar och det i sin tur kan leda till läckage och att t.ex. radiatortermostater slutar att fungera.

3. Glykol är giftigt för djur. Får de i sig det kan det ge njurskador och i värsta fall kan de dö.


Våra tjänster

Då är ännu en brottningsmatch över…

En CTC luftvatten värmepump 12 kW med andra ord rejäla grejer. Det börjar med att den löser på högt tryck och på den vägen var det. I stora drag hände följande.

1. Började med att backspola värmepumpen gånger flera för att få bort så mycket smuts som möjligt.

2. Monterade sen en AquaHeatClean med ett magnetitfilter.

3. I samma veva bytte vi cirkulationspumpen för värmesystemet och laddpumpen för värmepumpen för att de hade skrapljud.

4. Nästa runda byttes termodelen till expansionsventilen och hetgasgivaren.

5. När värmepumpen fortfarande löste på högt tryck öppnade vi expansionsventilen lite grann. Nu går värmepumpen som ett schweiziskt urverk!

Detta fall tog ganska många timmar att åtgärda och frågan är om det hade varit bättre att byta ut värmepumpen till en ny. Så hur ska man tänka runt det här med investeringar i värmesystem? Ska man köra tills komponenterna går sönder? Eller ska man göra ett regelbundet underhåll? Det kan låta självklart att det sistnämnda är det självklara men så är inte fallet. Är det okunskap, bristande rutiner eller vad tror du det beror på?


Våra tjänster

Nu är vintern här med besked…

Energieffektivisering

En del håller tummarna och en del kan lugnt luta sig tillbaka. För att veta om ett värmesystem fungerar så är det här några saker man behöver ha koll på. 

 • För att ha en låg förbrukning är inställningarna i styr- och reglerutrustningen bra att hålla koll på. Det handlar bland annat om vilken kurva som är inställd, sommarstopp, temperaturgivare och om man har nattsänkning eller inte. 
 • Pumpar och ventiler behöver smörjas och motioneras. Sitter en säkerhetsventil fast så kan människor och komponenter komma till skada. När det gäller t.ex. reglerventiler bör man göra en manuell körning så att man ser att de öppnar och stänger som de ska. 
 • Att hålla kolla på tryck och temperaturer är viktigt för att värme ska nå ut i hela fastigheten. När det gäller temperaturen på varmvattnet så ska det vara minst 60 grader i en beredare för att minimera risken för legionellabakterier.

Våra tjänster

Vill du veta vad Alfa Laval säger?

Nu har vi varit på möte med Andreas Larsson på Alfa Laval för att diskutera hur man på bästa sätt mäter en värmeväxlares kondition. Vi hade också en diskussion hur man bästa sätt sköter om sin anläggning och får den mer energieffektiv. Här kommer några av de saker som vi diskuterade

– Vilket är det bästa sättet att mäta en värmeväxlares kondition?

Det är att mäta tryckfall och differenstemperatur på inlopp och utlopp och jämföra det med den ursprungliga dimensioneringen. Konditionen är extra känslig när det är lödda växlare eftersom de inte kan demonteras. Ett annat sätt är att mäta med ultraljud och jämföra med det dimensionerade flödet.

– Om en växlare är överdimensionerad – var i växlaren lägger sig magnetiten om flödet inte är rätt i förhållande till växlarens storlek?

Enkelt förklarat så samlas smutsen där det är minst motstånd med andra ord där det är minst turbulens och självrengöring. Magnetit är ett tveeggat blad för det ger en isolerande effekt på plattorna men ger inte ett lika kraftigt tryckfall som rost och kalk. Vid reducerat flöde så sjunker den självrengörande kraften och tillväxten ökar och därför är det en nackdel med frekvensstyrda pumpar och auto-adapt.

– Magnetiten i ett värmesystem är som ett klister som fastnar på värmeväxlarens väggar. Hur påverkar det värmeöverföringen?

Magnetit isolerar och försämrar värmeöverföringen med påföljden att energiförbrukningen ökar. Därför är det viktigt att skydda systemen med magnetitfilter för fullflöde samt med någon form av kontinuerlig rengöring.

– Hur lång livslängd anser du att en värmeväxlare ska ha?

Finns egentligen ingen övre livslängd. Vi har flertalet P22-enheter från 1954 som fortfarande är i drift. Packningarna har en begränsad livslängd som varierar beroende på material och temperatur. Vid ultimata driftförhållanden och underhåll så kan plattorna leva för evigt…

Vill du också ha driftsäkra och energieffektiva värmesystem?

Kontakta oss så hjälper vi dig!


Våra tjänster

      

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med GDPR.

Du behöver inte göra något men läs vår gärna vår policy för integritet och dataskydd.


Våra tjänster

      

Så här sköter du din luft/luft värmepump

Så här sköter du din din luft/luft värmepump

En luft/luft värmepump är en värmepump som består av två delar. En utedel och en innedel och har man den rätt installerad så ger den både bra värme och en sänkt energikostnad.

Det man ska tänka på är att det ska vara ett certifierat företag som installerar värmepumpen. Detta är viktigt för att värmepumpen innehåller köldmedium och installationen ska göras på ett speciellt sätt. Om du vill kontrollera om företaget är certifierat kan söka här, Incert.

Ja hur ska man då sköta en luft/luft värmepump så att den fungerar optimalt och håller länge. Om du gör dessa saker kommer du en bra bit på väg.

 1. Rengör filtret i innedelen minst en gång var 14:e dag. Detta gör du enklast genom att dammsuga filtret och / eller skölja det med ljummet vatten.
 2. Det finns ett batteri i innedelen som också behöver rengöras för att luften ska cirkulera ordentligt. Det bästa sättet är ångtvätta batteriet och det rekommenderar vi att ett serviceföretag gör. Om du gör det ungefär varannat år så klarar du dig.
 3. På utedelen är det viktigt att ta bort snö, kvistar och löv. Om det blir isbildning på, under och runt utedelen måste du ta bort det. Du ska stänga av värmepumpen och hälla varmt vatten på isen. OBS! Använd inga vassa verktyg eller varmluftspistol. Dessa förstör bara värmepumpen. Återkommer isbildningen är det något tekniskt fel och då ska du kontakta en servicefirma.

Våra tjänster